784/2014

Utfärdad i Helsingfors den 2 oktober 2014

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om bibliotek

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bibliotek (406/2013) 4 § 3 mom., och

fogas till 4 § ett nytt 4 mom. som följer:

4 §
Utbildningsstruktur hos och behörighetsvillkor för personalen

Av den som leder det kommunala biblioteksväsendet krävs för tjänsten eller uppgiften lämplig högre högskoleexamen där det ingår eller utöver vilken personen har slutfört studier på högskolenivå som omfattar minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor inom området för biblioteks- och informationstjänster på högskolenivå.

Av den som leder eller ett eller flera verksamhetsställen krävs för tjänsten eller uppgiften lämplig högskoleexamen där det ingår eller utöver vilken personen har slutfört studier inom området för biblioteks- och informationstjänster åtminstone i den omfattning som nämns i 3 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

  Helsingfors den 2 oktober 2014

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.