776/2014

Utfärdad i Helsingfors den 25 september 2014

Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 § i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsmans tjänstetecken

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsmans tjänstetecken (655/2005) 1 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om gränsbevakningsmans tjänstetecken.

Bestämmelser om skyldigheten att medföra och visa upp tjänstetecknet finns i 8 a § i gränsbevakningslagen (578/2005).


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

  Helsingfors den 25 september 2014

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd
Jaana Heikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.