759/2014

Utfärdat i Helsingfors den 24 september 2014

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik  JSM:s föreskrifts samling nr utfärdad   träder i kraft    
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet 13/14   24.9.2014 1.10.2014

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Regeringsgatan 3 A, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Kommissionens genomförandedirektiv 2014/78/EU (32014L0183); EUT Nr L 183, 24.6.2014, s. 23
Kommissionens genomförandedirektiv 2014/83/EU (32014L0186); EUT Nr L 186, 26.6.2014, s. 64

  Helsingfors den 24 september 2014

Avdelningschef
Heimo Hanhilahti

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.