740/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Lag om ändring av 105 § i luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i luftfartslagen (1194/2009) det inledande stycket i 105 § 1 mom. som följer:

105 §
Tillträdesrätt och Trafiksäkerhetsverkets rätt att få upplysningar av andra myndigheter

Trafiksäkerhetsverket ska bevilja dem som arbetar på flygplatsens behörighetsområden eller som regelbundet rör sig där tillträdesrätt, om det av en säkerhetsutredning enligt säkerhetsutredningslagen (726/2014) som gäller sökanden eller av en kontroll av sökandens bakgrund som utförts i en annan stat framgår att sökandenDenna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013
FvUB 16/2014
RSv 79/2014

  Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.