738/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Lag om ändring av 9 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006) 9 § 3 mom., sådant det lyder i lag 716/2012, som följer:

9 §
Antagningen av studerande till utbildning som leder till yrkesinriktad examen

Den som ansöker om att bli antagen till utbildning ska lämna utbildningscentralen de uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs för bedömningen vid antagningen av studerande. Bestämmelser om ansökan om säkerhetsutredning finns i säkerhetsutredningslagen (726/2014).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013
FvUB 16/2014
RSv 79/2014

  Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.