693/2014

Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras bilaga 3, 7 och 8 till utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010), sådana de lyder i förordning 158/2014, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 augusti 2014

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Bilaga 3

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.9.2014
Stationeringsort Koefficient
Oslo 1,450
Köpenhamn Tokio 1,300
Abuja Bern Genève Moskva Söul 1,250
Peking Shanghai 1,200
Hongkong Paris Ramallah Singapore Tel Aviv 1,150
Berlin Canberra New York Petrozavodsk St. Petersburg Stockholm 1,100
Bryssel Dublin London Luxemburg Maputo Ottawa Reykjavik Rom Strasbourg Wien 1,050
Aten Beirut Bogotá Haag Kabul Los Angeles Madrid Washington 1,000
Lima Lissabon Nicosia Zagreb 0,950
Astana Bangkok Brasilia Bratislava Buenos Aires Dar es Salaam Ljubljana Riga Tallinn 0,900
Abu Dhabi Addis Abeba Ankara Bagdad Belgrad Budapest Jakarta Kuala Lumpur Lusaka Murmansk Prag Santiago de Chile Sofia Warszawa Yangon 0,850
Bukarest Hanoi Minsk Nairobi New Delhi Pristina Rabat Riad Vilnius 0,800
Alger Damaskus Kairo Kiev Mexico Teheran 0,750
Kathmandu Pretoria Tunis 0,700
Windhoek 0,650

Bilaga 7

Priserna per enhet för representationsersättningar

Priserna per enhet för representation i hemmet är fastsatta för lunch, middag, bufféservering och cocktailmottagning samt också för brunch, lättlunch och lättare servering såsom frukost, kaffe eller drinkar.

För lunch och middag finns två ersättningskategorier: normal och krävande. Grundregeln är att ersättning betalas enligt den normala kategorin. Ersättning enligt den krävande kategorin kan godkännas, om tillställningens anledning/tema eller gästernas höga ställning ställer ovanligt höga krav på mat och dryck. Ersättning enligt den krävande kategorin kan erläggas för tillställningar med högt uppsatta gäster som är viktiga för representationens uppdrag (t.ex. högsta ledningen inom statsförvaltningen, företagsvärlden eller kulturlivet). Denna ersättningskategori gäller därmed i huvudsak beskickningscheferna. För bufféservering finns det också två ersättningskategorier där den högre kategorin förutsätter att alla gäster sitter vid dukade bord.

Mottagningens ersättning per enhet utbetalas till fullt belopp för 1–100 gäster. När antalet gäster ökar sjunker ersättningen per enhet (% av fullt belopp) som följer:

1) 101-200 personer 80 %

2) 201-300 personer 60 %

3) 301 eller fler 40 %.

Priserna per enhet anger högsta belopp. I regel skall serveringen dimensioneras enligt den måltidskategori som priset per enhet räknas på. Om det är ändamålsenligt att ordna en tillställning med mindre servering skall faktureringen ske enligt ett pris som är lägre än priset per enhet.

Priset per enhet är ersättning för anskaffning och tillredning av mat och dryck. I priset ingår också dekorationer och annat material samt allmänna utgifter. Därutöver kan ersättning betalas för utgifter som anges särskilt i reglerna för representationsarbete.

PRISERNA PER ENHET FÖR REPRESENTATION I HEMMET 1.9.2014

Stationeringsort Lunch Brunch, Middag Buffé Mottag- Frukost,
Normal Krävande lättlunch Normal Krävande Lägre Högre ning kaffeservering
Abu Dhabi 34 45 25 45 57 27 39 16 8
Abuja 43 58 33 58 74 34 51 19 11
Addis Abeba 34 45 25 45 56 27 39 16 8
Alger 31 41 23 41 52 25 36 15 8
Ankara 36 49 27 49 61 28 42 16 8
Astana 36 48 27 48 61 28 42 17 9
Aten 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Bangkok 36 49 27 49 61 28 42 16 8
Beirut 37 50 28 50 63 29 43 17 9
Belgrad 33 44 24 44 55 26 38 15 8
Berlin 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Bern 46 63 35 63 80 36 55 20 12
Bogotá 38 52 29 52 65 30 45 17 10
Brasilia 37 50 27 50 64 28 44 17 9
Bratislava 34 45 25 45 56 26 39 16 8
Bryssel 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Budapest 33 44 24 44 55 26 38 15 8
Buenos Aires 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Bukarest 32 43 23 43 54 25 37 15 8
Canberra 42 57 31 57 73 32 50 18 10
Damaskus 31 41 23 41 52 25 36 15 8
Dar es Salaam 36 48 26 48 60 28 42 16 9
Dublin 38 51 28 51 65 30 45 17 10
Genève 46 63 35 63 80 36 55 20 12
Haag 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Hanoi 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Hongkong 43 58 32 58 74 34 51 19 11
Jakarta 36 49 27 49 62 28 43 17 9
Kabul 33 44 26 44 56 27 41 16 9
Kairo 31 41 23 41 51 24 36 14 8
Kathmandu 31 40 22 40 50 24 35 15 8
Kiev 34 45 25 45 57 27 39 16 8
Kuala Lumpur 34 45 25 45 57 26 40 16 9
Köpenhamn 45 62 35 62 78 35 54 20 11
Lima 37 50 28 50 63 29 43 16 9
Lissabon 36 48 27 48 60 28 42 16 9
Ljubljana 36 48 26 48 60 28 42 16 9
London 39 52 29 52 66 30 46 18 10
Los Angeles 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Lusaka 32 43 24 43 55 25 38 16 8
Luxemburg 38 51 29 51 65 30 45 17 10
Madrid 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Maputo 37 50 28 50 63 29 43 16 9
Mexico 31 42 23 42 52 24 36 15 8
Minsk 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Moskva 47 65 36 65 83 37 57 19 11
Murmansk 40 55 30 55 71 31 48 17 9
Nairobi 34 45 25 45 56 26 39 16 8
New Delhi 33 44 24 44 55 26 39 16 8
New York 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Nikosia 36 49 27 49 61 29 43 17 9
Oslo 51 70 39 70 89 40 61 22 13
Ottawa 39 53 29 53 67 30 46 17 9
Paris 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Peking 45 61 34 61 78 35 54 20 11
Petrozavodsk 40 55 30 55 71 31 48 17 9
Prag 34 45 25 45 57 27 39 16 8
Pretoria 30 40 22 40 50 23 35 14 8
Pristina 31 41 24 41 53 25 37 15 8
Rabat 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Ramallah 42 57 32 57 72 33 50 19 11
Reykjavik 40 54 30 54 68 31 47 17 10
Riad 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Riga 35 46 26 46 58 27 40 16 9
Rom 38 52 29 52 65 30 45 17 10
S:t Petersburg 40 55 30 55 71 31 48 17 9
Santiago de Chile 35 47 26 47 60 27 41 16 9
Shanghai 45 61 34 61 78 35 54 20 11
Singapore 43 59 33 59 74 34 51 19 11
Sofia 35 46 25 46 58 27 40 16 9
Stockholm 43 59 33 59 75 34 52 19 11
Strasbourg 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Söul 45 62 35 62 78 35 54 20 11
Tallinn 36 47 26 47 60 28 41 16 9
Teheran 35 46 26 46 58 27 41 16 9
Tel Aviv 42 57 32 57 72 33 50 19 11
Tokyo 47 66 36 66 84 37 57 20 12
Tunis 30 39 22 39 49 24 34 14 7
Warszawa 34 45 25 45 56 26 39 16 8
Washington 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Wien 39 52 29 52 66 30 45 17 10
Vilnius 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Windhoek 29 38 21 38 48 22 33 14 7
Yangon 36 47 27 47 60 29 43 17 9
Zagreb 35 46 25 46 58 27 40 16 9

Bilaga 8

Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp

Klassificering av förhållandena:

1 2 3 4 5
New York Ottawa Reykjavik Washington Bukarest Canberra Hongkong Los Angeles Singapore Sofia Abu Dhabi S:t Petersburg Ankara Belgrad Buenos Aires Moskva Rabat Söul Tokyo Kuala Lumpur Minsk Pretoria Santiago de Chile Tunis Windhoek
6 7 8 9 10
Astana Bangkok Brasilia Kiev Lima Peking Petrozavodsk Shanghai Tel Aviv Bogotá Hanoi Mexico Murmansk Pristina Alger Beirut Dar es Salaam Lusaka Maputo Nairobi Riad Jakarta Kairo New Delhi Ramallah Yangon Addis Abeba Damaskus Kathmandu Teheran
11 12 13 14 15
Abuja Kabul

Ersättningsbelopp:

Klass av förhållanden Euro i månaden
1 70
2 140
3 210
4 280
5 350
6 420
7 490
8 560
9 630
10 700
11 770
12 840
13 910
14 980
15 1050

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.