671/2014

Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014

Lag om ändring av 2 kap. i rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 kap. i rättegångsbalken en ny 6 a § som följer:

2 kap.

Om domförhet

6 a §

När brottmål avgörs vid en erkännanderättegång som avses i 5 b kap. i lagen om rättegång i brottmål är det lagmannen eller en tingsdomare som är tingsrättens ordförande. Tingsrätten är domför också med ordföranden ensam.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 58/2013
LaUB 5/2014
RSv 68/2014

Helsingfors den 22 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.