663/2014

Utfärdad i Helsingfors den 13 augusti 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 1 § 1 mom. 3 punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog (1320/2013) som följer:

1 §

En anmälan om användning av skog enligt 14 § i skogslagen (1093/1996) ska innehålla följande uppgifter:


3) fastighetsbeteckning samt kommun för den fastighet eller de fastigheter behandlingsområdet eller behandlingsområdena omfattar,Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

Helsingfors den 13 augusti 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Niina Riissanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.