647/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) 6 § 6 mom. som följer:

6 §
Placering av sparmedel

Tjänsteleverantören ska för varje kalenderår till Finansinspektionen lämna ett revisorsutlåtande om huruvida tjänsteleverantören förvarar sparmedlen enligt kraven i 5 mom.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014

  Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.