637/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av 6 § i lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab (1136/1996) 6 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1544/2011, som följer:

6 §
Tystnadsplikt

På de personer som är i bolagets tjänst samt på medlemmarna och suppleanterna i bolagets organ tillämpas vad som i 15 kap. 14 § i kreditinstitutslagen (610/2014) föreskrivs om tystnadsplikt.Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.