634/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av 33 § i lagen om pantlåneinrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992) 33 § 3 mom., sådant det lyder i lag 142/2007, som följer:

33 §

En pantlåneinrättning har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till ett i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014) avsett kreditinstitut inom samma koncern, om det med tanke på det mottagande kreditinstitutets riskhantering är behövligt att upplysningarna lämnas.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.