609/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 augusti 2014

Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer (1004/2013) 2 § 2 mom. som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Utöver den avgift som avses i 1 mom. 8 punkten tas hos en OFR-sammanslutning på basis av det antal OFR-revisorer som den sista dagen det kalenderår som föregår inlämnandet av utredningen över OFR-verksamheten är anställda hos en OFR-sammanslutning ut 120 euro i avgift per revisor, dock högst 2 280 euro.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

Förordningen tillämpas första gången när avgifterna för OFR-sammanslutningar fastställs år 2014.

Helsingfors den 7 augusti 2014

Finansminister
Antti Rinne

Konsultativ tjänsteman
Juha Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.