499/2014

Utfärdad i Helsingfors den 24 juni 2014

Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga I och II till miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras bilaga I och II till miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (419/2013) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2014

Kommissionens delegerade direktiv  2014/1/EU (32014L0001); EUT L 4, 9.1.2014, s. 45
Kommissionens delegerade direktiv  2014/2/EU (32014L0002); EUT L 4, 9.1.2014, s. 47 
Kommissionens delegerade direktiv  2014/3/EU (32014L0003); EUT L 4, 9.1.2014, s. 49
Kommissionens delegerade direktiv  2014/4/EU (32014L0004); EUT L 4, 9.1.2014, s. 51
Kommissionens delegerade direktiv  2014/5/EU (32014L0005); EUT L 4, 9.1.2014, s. 53
Kommissionens delegerade direktiv  2014/6/EU (32014L0006); EUT L 4, 9.1.2014, s. 55
Kommissionens delegerade direktiv  2014/7/EU (32014L0007); EUT L 4, 9.1.2014, s. 57
Kommissionens delegerade direktiv  2014/8/EU (32014L0008); EUT L 4, 9.1.2014, s. 59
Kommissionens delegerade direktiv  2014/9/EU (32014L0009); EUT L 4, 9.1.2014, s. 61
Kommissionens delegerade direktiv  2014/10/EU (32014L0010); EUT L 4, 9.1.2014, s. 63
Kommissionens delegerade direktiv  2014/11/EU (32014L0011); EUT L 4, 9.1.2014, s. 65
Kommissionens delegerade direktiv  2014/12/EU (32014L0012); EUT L 4, 9.1.2014, s. 67
Kommissionens delegerade direktiv  2014/13/EU (32014L0013); EUT L 4, 9.1.2014, s. 69
Kommissionens delegerade direktiv  2014/14/EU (32014L0014); EUT L 4, 9.1.2014, s. 71
Kommissionens delegerade direktiv  2014/15/EU (32014L0015); EUT L 4, 9.1.2014, s. 73
Kommissionens delegerade direktiv  2014/16/EU (32014L0016); EUT L 4, 9.1.2014, s. 75
Kommissionens delegerade direktiv  2014/69/EU (32014L0069); EUT L 148, 20.5.2014, s. 72
Kommissionens delegerade direktiv  2014/70/EU (32014L0070); EUT L 148, 20.5.2014, s. 74
Kommissionens delegerade direktiv  2014/71/EU (32014L0071); EUT L 148, 20.5.2014, s. 76
Kommissionens delegerade direktiv  2014/72/EU (32014L0072); EUT L 148, 20.5.2014, s. 78
Kommissionens delegerade direktiv  2014/73/EU (32014L0073); EUT L 148, 20.5.2014, s. 80
Kommissionens delegerade direktiv  2014/74/EU (32014L0074); EUT L 148, 20.5.2014, s. 82
Kommissionens delegerade direktiv  2014/75/EU (32014L0075); EUT L 148, 20.5.2014, s. 84
Kommissionens delegerade direktiv 2014/76/EU (32014L0076); EUT L 148, 20.5.2014, s. 86

  Helsingfors den 24 juni 2014

Miljöminister
Ville Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Else Peuranen

Bilagor 1 och 2: MMf om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.