491/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om upphävande av 2 a § i socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 2 a § i socialvårdslagen (710/1982), sådan paragrafen lyder i lag 385/2011.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014. Behandlingen av en ansökan enligt 2 a § i socialvårdslagen förfaller när denna lag träder i kraft.

RP 61/2014
FvUB 17/2014
RSv 80/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.