488/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statliga exportgarantier (422/2001) 10 § 1 mom., sådant det lyder i lag 793/2012, som följer:

10 §
Ansvarsgränser

Det sammanlagda ansvaret för exportgarantier och skyddsarrangemang får uppgå till högst 17 000 miljoner euro. Borgensansvaret för de exportgarantier som avses i 6 § får dock uppgå till högst 3 000 miljoner euro och garantiansvaret för de investeringsgarantier som avses i 5 § 2 mom. till högst 200 miljoner euro.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 58/2014
EkUB 5/2014
RSv 53/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.