473/2014

Utfärdad i Helsingfors den 23 juni 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2014–2015

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 1 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 159/2011:

1 §
Jakt på sädgås

Jakt på sädgås är förbjuden i hela Finland från och med den 20 augusti till och med den 31 december.

Bestämmelser om den allmänna fredningstiden för sädgås finns i 24 § 12 punkten i jaktförordningen (666/1993).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014 och gäller till och med den 31 juli 2015.

  Helsingfors den 23 juni 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.