472/2014

Utfärdad i Helsingfors den 16 juni 2014

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 307/2013, som följer:

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

 Uppgiftens  kravnivå  Avlöning
 10  fastställs särskilt i varje  enskilt fall
 9 A  7 051,82 euro/mån
 9 B  6 308,76 euro/mån
 8 A  5 944,88 euro/mån
 8 B  5 438,87 euro/mån
 7 A  4 788,04 euro/mån
 7 B  4 308,85 euro/mån
 6  3 767,06 euro/mån
 5  3 198,88 euro/mån
 4 A  2 962,85 euro/mån
 4 B  2 642,66 euro/mån
 3  2 330,46 euro/mån
 2  2 225,24 euro/mån
 1  2 140,17 euro/mån


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

  Helsingfors den 16 juni 2014

Försvarsminister
Carl Haglund

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.