461/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 juni 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014 (1066/2013) 3 § som följer:

3 §
Trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 30 söder om breddgraden 62°30′N på Bottenhavet är från och med den 1 juli till och med den 31 augusti förbjudet för finskregistrerade fiskefartyg vars längd överallt är över 12 meter.

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområden 30 och 31 norr om breddgraden 62°30′N på Bottniska viken är från och med den 1 juli till och med den 31 augusti förbjudet för finskregistrerade fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter.


Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2014 och är i kraft till den 31 december 2014.

  Helsingfors den 18 juni 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.