431/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2014

Lag om ändring av 2 a kap. 9 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 2 a kap. 9 § 6 mom., sådant det lyder i lag 475/2008, som följer:

2 a kap.

Om böter, förvandlingsstraff och ordningsbot

9 §
Ordningsbotsförseelser

Ordningsbot kan också bestämmas som påföljd för farkostregistreringsförseelse enligt 39 § och förseelse mot användningsförbud enligt 40 § i lagen om farkostregistret (424/2014).Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

RP 14/2014
KoUB 4/2014
RSv 42/2014

  Helsingfors den 6 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.