429/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2014

Lag om ändring av 14 § i sjöräddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjöräddningslagen (1145/2001) 14 § 2 mom. 6 punkten som följer:

14 §
Rätt att få uppgifter av myndigheter

Gränsbevakningsväsendet har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få följande uppgifter som behövs för planeringen av sjöräddningstjänstens beredskap samt i kritiska lägen för att utföra uppgifter inom sjöräddningstjänsten:


6) uppgifter om båtar samt båtarnas ägare och innehavare ur Trafiksäkerhetsverkets farkostregister och fritidsbåtsregistret vid registermyndigheten i landskapet Åland,Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

RP 14/2014
KoUB 4/2014
RSv 42/2014

  Helsingfors den 6 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.