423/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2014

Lag om ändring av 7 och 10 § i lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om statsbudgeten (423/1988) 10 § 2 mom. och

ändras 7 § 3 mom., sådant det lyder i lag 165/1992, som följer:

7 §
Överskridning och överföring av anslag

Ett reservationsanslag får inte överskridas. Ett reservationsanslag får enligt vad som beslutas i samband med budgeten överföras till det finansår eller de två finansår som följer efter finansåret, samt i statliga investeringsprojekt till de fyra finansår som följer efter finansåret.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 10/2014
FiUB 1/2014
RSv 31/2014

  Helsingfors den 6 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.