412/2014

Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2014

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i jaktförordningen (666/1993) 1 §, sådan den lyder i förordning 170/2011, samt

fogas till förordningen en ny 5 §, i stället för den 5 § som upphävts genom förordning 170/2011, som följer:

1 §
Jaktlicens för annat vilt än hjortdjur

Jaktlicens enligt 10 § 1 mom. i jaktlagen (615/1993) krävs för jakt på

1) europeisk bäver,

2) östersjövikare, samt

3) rapphöns på andra ställen än inom landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten.

5 §
Kvotering vid jakt på gråsäl

För jakt på gråsäl på Östersjön finns en kvot inom följande områden:

1) förvaltningsområdet Bottenviken–Kvarken, som omfattar de havsområden som hör till landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland,

2) förvaltningsområdet Sydvästra Finland, som omfattar de havsområden som hör till landskapen Satakunta och Egentliga Finland, samt

3) förvaltningsområdet Finska viken, som omfattar de havsområden som hör till landskapen Nyland och Kymmenedalen.

Finlands viltcentral ska underrättas om fångsten av en gråsäl senast den tredje vardagen efter fångsten. Av anmälan ska framgå

1) jägarens jägarnummer och kontaktuppgifter,

2) gråsälens kön och vikt,

3) tidpunkten för fångsten,

4) fångstplatsens koordinater, förvaltningsområdet, verksamhetsområdet inom Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningen.

Sedan kvoten fyllts ska Finlands viltcentral avlysa jakten på gråsälar inom förvaltningsområdet. Tillräckligt effektiv information ska ges om Finlands viltcentrals beslut. Avlysningen av jakten anses ha kommit till jägarnas kännedom inom tre dygn efter det att beslutet gavs.

Finlands viltcentral ska lämna jord- och skogsbruksministeriet uppgifter om jakt på gråsäl efter utgången av varje kalenderår.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

Helsingfors den 5 juni 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Rami Sampalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.