411/2014

Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2014

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd (360/2014) 4 § 5 mom. som följer:

4 §
Bedömningen av en högskolestuderandes tillräckliga framgångar i studierna

Antalet studieprestationer betraktas som synnerligen litet, om den studerande i genomsnitt har avlagt mindre än 1 studiepoäng per stödmånad under en granskningsperiod. Granskningsperioden kan vara uppföljningsläsåret eller uppföljningsläsåret och därpå följande hösttermin.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

Helsingfors den 5 juni 2014

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Regeringssekreterare
Aino Still

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.