371/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2014

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 9 § 4 mom., sådant det lyder i förordning 374/2013, som följer:

9 §
Vissa behörighetsarrangemang

Beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning och naturaförmåner fattas trots vad som föreskrivs i 3 mom. av

1) Polisstyrelsen i fråga om de lokala polisinrättningarna samt i fråga om tjänstemän vid andra polisenheter om saken gäller två eller flera polisenheter; i fråga om cheferna för riksomfattande enheter och för polisinrättningar fattas besluten dock av inrikesministeriet,

2) Institutet för hälsa och välfärd i fråga om statens skolhem och statens sinnessjukhus,

3) centralförvaltningsenheten vid Brottspåföljdsmyndigheten för dess egen del och i fråga om övriga enheter vid Brottspåföljdsmyndigheten,

4) Riksåklagarämbetet för dess egen del samt i fråga om åklagarämbetena,

5) Regionförvaltningsverket i Östra Finland i fråga om magistraterna.Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2014.

  Helsingfors den 8 maj 2014

Trafik- och kommunminister
Henna Virkkunen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.