335/2014

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2014

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om utvärdering av utbildning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs

1 §

Genom denna förordning upphävs i statsrådets förordning om utvärdering av utbildning (1061/2009) 4—14 §.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

  Helsingfors den 24 april 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Piritta Väinölä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.