307/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014

Lag om ändring av 11 kap. 8 § i rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättegångsbalken 11 kap. 8 §, sådan den lyder i lag 1056/1991, som följer:

11 kap.

Om delgivning i rättegång

8 §

Om den som ska ta emot en delgivning vistas utomlands och hans eller hennes adress är känd, ska domstolen, om inte delgivningen enligt 2 § har anförtrotts en part, se till att de handlingar som ska delges sänds på det sätt som föreskrivs särskilt eller som har avtalats med staten i fråga. Domstolen ska meddela vilken dag delgivningen senast ska ske eller delgivningskvittot senast ska återsändas till domstolen.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2014.

RP 213/2013
LaUB 2/2014
RSv 23/2014

  Helsingfors den 11 april 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.