305/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014

Lag om ändring av 7 § i lagen om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål (150/2004) 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1051/2007, som följer:

7 §
Samtycke

En finsk medborgare eller den som är stadigvarande bosatt i Finland får inte överföras enligt 4 eller 5 § utan att han eller hon har gett sitt samtycke till förfarandet med tillfälligt överförande.

Också för överföring av någon annan än en finsk medborgare eller en person som är stadigvarande bosatt i Finland till en annan stat än en medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge i sådana fall som avses i 4 § 1 mom. och 5 § 2 mom. krävs det samtycke av den berörda personen.

En finsk medborgare får inte transporteras via Finland enligt 6 § utan att han eller hon har gett sitt samtycke till transporten.

Samtycke enligt denna paragraf ska ges skriftligen.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2014.

RP 213/2013
LaUB 2/2014
RSv 23/2014

  Helsingfors den 11 april 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.