271/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2014

Lag om ändring av 1 § i räntelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räntelagen (633/1982) 1 § 2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 943/1983, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på

1) gäldsförhållanden som bygger på offentligrättslig grund, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag;Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 209/2013
FvUB 1/2014
RSv 5/2014

  Helsingfors den 28 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.