220/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2014

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002) punkt 0, 28, 32 och 47 i bilaga 1 samt punkt 47 i bilaga 2,

sådana de lyder, punkt 0, 28 och 32 i bilaga 1 samt punkt 47 i bilaga 2 i förordning 1077/2009 och punkt 47 i bilaga 1 i förordning 24/2007, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

Rådets direktiv 2013/15/EU (32013L0015); EUT L 158, 10.6.2013, s. 172
Komissionens direktiv 2013/60/EU (32013L0060); EUT L 329, 10.12.2013, s. 15

Helsingfors den 6 mars  2014

Trafikminister
Merja Kyllönen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

KM:f om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.