219/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2014

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 8 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) ingressen till del I i bilaga 1 samt bilaga 8, sådana de lyder, ingressen till del I i bilaga 1 i förordning 252/2013 samt bilaga 8 i förordningarna 1064/2011 och 408/2013, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

Rådets direktiv 2013/15/EU (32013L0015); EUT L 158, 10.6.2013, s. 172

  Helsingfors den 6 mars 2014 

Trafikminister
Merja Kyllönen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

KM:f om ändring av bilaga 1 och 8 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.