204/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2014

Statsrådets förordning om naturskyddsområden i Kalevalaparken

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 § i naturvårdslagen (1096/1996), sådan paragrafen lyder i lag 58/2011:

1 §
Naturskyddsområdenas syfte

För att skydda exceptionellt representativa gamla skogar, myrnatur och samt de arter som är typiska för dem och för att skydda småvatten samt med tanke på friluftsliv, undervisning och forskning samt utvecklandet av natur- och kulturturism inrättas i östra Kajanaland de i 2 § uppräknade områdena som sådana övriga naturskyddsområden som avses i 17 § i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Följande statsägda områden i Suomussalmi kommun, vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på de kartor som utgör bilagor, inrättas som naturskyddsområden som hör till Kalevalaparken:

1) Pahamaailma naturskyddsområde med en areal på ca 2 440 hektar (bilaga 1),

2) Vieremänsuo naturskyddsområde med en areal på ca 1 192 hektar (bilaga 2),

3) Pohjanvaara naturskyddsområde i Tormua med en areal på ca 1 332 hektar (bilaga 3),

4) Kala-Peuro naturskyddsområde med en areal på ca 195 hektar (bilaga 4),

5) Levävaara naturskyddsområde med en areal på ca 469 hektar (bilaga 5),

6) Housuvaara naturskyddsområde med en areal på ca 807 hektar (bilaga 6),

7) Öllörinsärkkä naturskyddsområde med en areal på ca 503 hektar (bilaga 7),

8) Iso Vaskenvaara naturskyddsområde med en areal på ca 541 hektar (bilaga 8),

9) Rimpisuo naturskyddsområde med en areal på ca 408 hektar (bilaga 9),

10) Mäntypuro naturskyddsområde med en areal på ca 351 hektar (bilaga 10),

11) Sydänmaanaro naturskyddsområde med en areal på ca 2 205 hektar (bilaga 11),

12) Mesiönvaara naturskyddsområde med en areal på ca 510 hektar (bilaga 12),

13) Karsikkovaara-Losolehto naturskyddsområde med en areal på ca 1 131 hektar (bilaga 13),

14) Viisiriihinen naturskyddsområde med en areal på ca 318 hektar (bilaga 14),

15) Murhisalo naturskyddsområde med en areal på ca 5 403 hektar (bilaga 15),

16) Karttimonjoki naturskyddsområde med en areal på ca 240 hektar (bilaga 16),

17) Malahvia naturskyddsområde med en areal på ca 2442 hektar (bilaga 17).

De naturskyddsområden som ska inrättas hör till den funktionella helheten Kalevala parken, som har inrättats för finskt-ryskt samarbete inom naturvård och kultur, tillsammans med Hossa strövområde, som har inrättats i enlighet med 16 § i lagen om friluftsliv (606/1973), och ett landskapsvårdsområde bestående av östkarelska byar i Suomussalmi, som har inrättats i enlighet med 32 § i naturvårdslagen samt följande naturskyddsområden:

1) Martinselkonen naturskyddsområde,

2) Raatesuo myrskyddsområde,

3) Paiselampi myrskyddsområde,

4) Vieremänsuo myrskyddsområde,

5) Lososuo-Saarijärvi myrskyddsområde.

För de områden som nämns i 2 mom. gäller vad som om dem särskilt föreskrivs eller bestäms.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

De fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom denna förordning finns i 17 a § i naturvårdslagen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

  Helsingfors den 6 mars 2014

Miljöminister
Ville Niinistö

Lagstiftningsråd
Heikki Korpelainen

Bilagor 1-17: SRf om naturskyddsområden i Kalevalaparken

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.