201/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2014

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i markanvändnings- och byggförordningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 50, 62, 63 och 66 § i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999), av dem 62 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 437/2005, 1187/2005 och 283/2011 samt 63 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 283/2011.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

  Helsingfors den 6 mars 2014

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Lagstiftningsråd
Kirsi Martinkauppi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.