200/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2014

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av Lettlands anslutning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De av Europeiska stabiliseringsmekanismens råd den 23 oktober 2013 godkända ändringarna av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Republiken Finland till följd av Lettlands anslutning träder i kraft den 13 mars 2014 så som därom har överenskommits.

2 §

Ändringarna av fördraget är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2014.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 23/2014)

  Helsingfors den 6 mars 2014

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Jaakko Weuro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.