197/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2014

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002) 2 § punkterna l och m, sådana de lyder i förordning 234/2009, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


l) typgodkännandemyndighet Trafiksäkerhetsverket,

m) efterkontroll en kontroll av ett fordon som underkänts i en registerings-, ändrings- eller kopplingsbesiktning ska förrättas inom en månad efter denna registrerings-, ändrings- eller kopplingsbesiktning,Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

  Helsingfors den 6 mars 2014

Trafikminister
Merja Kyllönen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.