193/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2014

Statsrådets förordning om ändring av 55 § i statsrådets förordning om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007) 55 §, sådan den lyder i förordning 421/2010, som följer:

55 §
Uppgifter och mått som ska antecknas i registreringsintyget

Registreringsintyget ska uppfylla kraven enligt rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon sådana de lyder i kommissionens direktiv 2003/127/EG om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon, i rådets direktiv 2006/103/EG om anpassning av vissa direktiv rörande transportpolitik, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning och i rådets direktiv 2013/22/EU om anpassning av vissa direktiv när det gäller transportpolitik med anledning av Republiken Kroatiens anslutning. Kravet gäller dock inte det exportregistreringsintyg som avses i 30 §. Registreringsintyget skrivs ut på en pappersblankett som fastställts av Trafiksäkerhetsverket.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

Rådets direktiv 2013/22/EU (32013L0022); EUT L 158, 10.6.2013, s. 356

  Helsingfors den 6 mars 2014

Trafikminister
Merja Kyllönen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.