169/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av 2 § i lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om värdeandelskonton (827/1991) 2 § 1 mom. 2 punkten som följer:

2 §

På ett värdeandelskonto skall antecknas uppgift om


2) slag och mängd i fråga om de värdeandelar som har noterats på kontot,Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.