158/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 26 februari 2014

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras bilaga 3, 4, 6, 7, 8 och 9 till utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010), av dem bilaga 4 sådan den lyder i förordning 95/2012 och bilagorna 3, 6, 7, 8 och 9 sådana de lyder i förordning 633/2013, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

  Helsingfors den 26 februari 2014

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Bilaga 3

DYRORTSKOEFFICIENTERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER FRÅN OCH MED 1.3.2014
Stationeringsort Koefficient
Oslo 1,400
Bern Genève Köpenhamn Tokyo 1,300
Abuja Moskva 1,250
Peking Shanghai Söul 1,200
Hongkong Paris Ramallah Singapore Tel Aviv 1,150
Berlin Canberra New York Petrozavodsk S:t Petersburg Stockholm 1,100
Bryssel Dublin Luxemburg Maputo Ottawa Reykjavik Rom Strasbourg Wien 1,050
Aten Beirut Bogotá Haag Kabul London Los Angeles Madrid Washington 1,000
Lima Lissabon Nicosia Zagreb 0,950
Astana Bangkok Brasilia Bratislava Dar es Salaam Ljubljana Riga Sofia Tallinn Yangon 0,900
Abu Dhabi Addis Abeba Bagdad Belgrad Budapest Kiev Kuala Lumpur Lusaka Prag Santiago de Chile Warszawa 0,850
Ankara Buenos Aires Bukarest Hanoi Jakarta Murmansk Nairobi Pristina Rabat Riad Vilnius 0,800
Alger Kairo Mexico Minsk New Delhi Teheran 0,750
Damaskus Tunis 0,700
Kathmandu 0,650
Pretoria 0,600
Windhoek 0,550

Bilaga 4

Utrustningsersättningarnas belopp

Tjänstebenämning eller uppgift Utrustningsersättning  euro
Chef eller ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat, II-tjänsteman (Berlin, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, Paris, Peking, Tallinn, Tokyo, Stockholm, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadörer (EU-representationen) 14 700
Övriga utrikesråd, ambassadråd samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp I 12 900
Utrikessekreterare, attachéer samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp II eller III 10 900
Administrativa utrikessekreterare, administrativa attachéer, avdelningssekreterare samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp IV−VI 7 400
Övriga 5 300
Antal hela år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning Procentandel av full ersättning
3 år 30 %
4 år 40 %
5 år 50 %
6 år 60 %
7 år 70 %
8 år 80 %
9 år 90 %

Bilaga 6

Flyttersättningsbelopp och flyttrutter

Flyttersättning enligt flyttningsrätt och flyttrutt

Flyttersättning € enligt ruttgrupp
Flyttningsrätt m3 A B C D E F
60 - 7 737 10 895 12 524 14 350 17 181 19 236
55 - 59 7 248 10 188 11 710 13 426 16 094 18 040
50 - 54 6 760   9 481 10 895 12 503 15 008 16 845
45 - 49 6 271   8 776 10 080 11 579 13 921 15 649
40 - 44 5 781   8 069   9 264 10 655 12 834 14 454
35 - 39 5 292   7 363   8 449   9 731 11 747 13 258
30 - 34 4 804   6 656   7 635   8 808 10 661 12 063
25 - 29 4 314   5 950   6 820   7 884   9 574 10 867
20 - 24 3 825   5 244   6 004   6 960   8 487   9 673
15 - 19 3 336   4 537   4 864   6 036   7 400   8 477
10 - 14 2 848   3 830   4 374   5 113   6 314   7 282
5 - 9 2 065   2 798   3 228   3 863   4 901   5 760

Flyttrutter

Från Till Grupp Undantagsfall
Helsingfors Riga, Stockholm, Tallinn A
Köpenhamn, Oslo, S:t Petersburg, Vilnius B
Belgrad, Berlin, Bratislava, Bryssel, Budapest, Bukarest, Haag, Kiev, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Petrozavodsk,  Prag, Sofia,  Warszawa, Zagreb C
Abu Dhabi, Ankara, Aten, Bangkok, Beirut, Bern, Damaskus, Dublin, Genève, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kairo, Kathmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, London, Madrid, Moskva, New Delhi, Nicosia, Paris, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rom, Shanghai, Singapore, Strasbourg, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien D
Abuja, Addis Abeba, Alger, Canberra, Dar es Salaam, Kabul, Los Angeles, Lusaka, Maputo, Nairobi, New York, Ottawa, Pretoria, Reykjavik, Söul, Tokyo, Washington, Windhoek E
Astana, Brasilia, Buenos Aires, Lima,  Mexico, Santiago de Chile F
Norden och Baltikum (Köpenhamn, Oslo, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius) inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A Riga, Stockholm, Tallinn -> Helsingfors A
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, S:t Petersburg B Köpenhamn, Oslo, Vilnius -> Helsingfors B
Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C Baltikum -> Murmansk, Moskva, Petrozavodsk C Baltikum -> Kiev B Riga, Tallinn -> Minsk B Vilnius -> Minsk A Norden och Baltikum -> Ankara D
Asien, Australien, Mellanöstern, Nordafrika D Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Kiev, Minsk, Moskva, Murmansk, Petrozavodsk D Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Australien E Norden och Baltikum -> Kabul, Söul, Tokyo E
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika E
Central- och Sydamerika F
Reykjavik Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordamerika (förutom Los Angeles), Norden och Baltikum, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Los Angeles, Mellanöstern, Nordafrika, Öst-, Väst- och Sydafrika F
Mellan- och Västeuropa (Berlin, Bern, Bratislava, Bryssel, Budapest, Dublin, Genève, Haag, London, Luxemburg, Paris, Prag, Strasbourg, Warszawa, Wien) inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A
inom området (> 500 km), Norden och Baltikum, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet B Bratislava, Budapest, Prag, Warszawa, Wien -> Dublin, London C Mellan- och Västeuropa -> Ankara C Dublin, London -> Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C
Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet C Bern, Dublin, Genève, London, Paris, Strasbourg, Wien - > Helsingfors D
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland (Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg), Ukraina och Vitryssland D Mellan- och Västeuropa -> Kabul, Söul, Tokyo E Warszawa -> Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Ukraina och Vitryssland C
Nordamerika, Murmansk, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika E Warszawa -> Murmansk D
Central- och Sydamerika F
Medelhavet (Aten, Lissabon, Madrid, Nicosia, Rom) inom området (> 500 km), Nordafrika B
Mellan och Västeuropa, Norden och Baltikum, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C Aten, Nicosia, Rom -> Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet B
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, Kiev, Minsk, Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Öst-, Väst- och Sydafrika D Medelhavet -> Kabul, Söul, Tokyo E Aten, Nicosia, Rom -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C
Murmansk, Nordamerika, Reykjavik E
Central- och Sydamerika F
Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet (Ankara, Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb) inom området eller till ett grannland (< 500 km) A
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa B Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Dublin, London C Ankara -> Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb, Mellan- och Västeuropa C
Helsingfors, Medelhavet, Nordafrika, Norden och Baltikum C Pristina -> Helsingfors D Ankara -> Helsingfors, Norden och Baltikum D Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Aten, Nicosia, Rom B
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland D Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Kabul, Söul, Tokyo, Murmansk E Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika E
Central- och Sydamerika F
Nordafrika (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) inom området, Medelhavet B
Mellan- och Västeuropa, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, Norden och Baltikum, Öst-, Väst- och Sydafrika  D Kairo -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv B
Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland E
Central- och Sydamerika, Los Angeles, Reykjavik F
Mellanöstern (Abu Dhabi, Beirut, Damaskus, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) inom området C Damaskus -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv B Ramallah -> Tel Aviv A
Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, Norden och Baltikum, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Aten, Nicosia, Rom, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Kairo B
Asien, Australien, Öst-, Väst- och Sydafrika, Ryssland, Ukraina och Vitryssland E Mellanöstern -> Kabul, New Delhi D
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik F
Öst-, Väst- och Sydafrika (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) inom området C
Asien, Australien, Medelhavet, Nordafrika D
Helsingfors, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, Norden och Baltikum, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland F
Asien (Astana, Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo) inom området C Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo -> Astana, Kabul, Kathmandu, New Delhi D
Afrika, Australien, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Norden och Baltikum, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Kabul, Söul, Tokyo -> Norden och Baltikum, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E
Central- och Sydamerika, Helsingfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland E Kabul -> Central- och Sydamerika F Kabul, New Delhi -> Mellanöstern D
Reykjavik F
Australien (Canberra) inom området A
Afrika, Asien, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Norden och Baltikum, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Australien -> Köpenhamn, Oslo, Stockholm E
Central- och Sydamerika, Helsinfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles) E
Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland F
Nordamerika (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) inom området C New York -> Washington A Los Angeles -> Ottawa D
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Norden och Baltikum, Reykjavik, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E Los Angeles -> Asien, Australien D Nordamerika -> Mexico D Los Angeles -> Nordafrika, Reykjavik F
Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Öst-, Väst- och Sydafrika F
Central- och Sydamerika (Brasilia, Buenos Aires, Lima, Mexico, Santiago de Chile) inom Sydamerika C
inom Centralamerika C
från Central- till Sydamerika D
Asien, Australien, Nordamerika E  Mexico -> Nordamerika D Central- och Sydamerika -> Kabul F
Afrika, Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, Norden och Baltikum, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet  F
Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk) inom Ryssland A Moskva -> Murmansk, Petrozavodsk B
Ryssland Ukraina, Vitryssland B Murmansk -> Ukraina, Vitryssland C
Ukraina Vitryssland B
Petrozavodsk Helsingfors C
S:t Petersburg Helsingfors B
S:t Petersburg Norden och Baltikum B
Kiev, Minsk Baltikum B Minsk -> Vilnius A
Kiev, Minsk, Murmansk Helsingfors C
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk  Baltikum C
Moskva Helsingfors D
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, Kiev, Minsk Köpenhamn, Oslo, Stockholm D
Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk -> Warszawa C
Murmansk Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E Murmansk -> Warszawa D
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk Asien, Mellanöstern, Nordafrika, Reykjavik E
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Öst-, Väst- och Sydafrika F

Bilaga 7

Priserna per enhet för representationsersättningar

Priserna per enhet för representation i hemmet har fastställts för lunch, middag, bufféservering och cocktailmottagning och dessutom för brunch, lättlunch och lättare servering, såsom frukost, kaffe eller drinkar.

För lunch och middag finns två ersättningskategorier, normal och krävande. Grundregeln är att ersättning betalas enligt den normala kategorin. Den krävande kategorin godkänns som ersättningsgrund, om tillställningens anledning/tema eller gästernas höga ställning ställer exceptionellt höga krav på mat och dryck. Ersättning enligt den krävande kategorin kan betalas för tillställningar med högt uppsatta gäster som är viktiga för representationens uppdrag (t.ex. högsta ledningen inom statsförvaltningen, företagsvärlden eller kulturlivet). Denna ersättningskategori gäller därmed i huvudsak beskickningscheferna. Också för bufféservering finns det två ersättningskategorier, där den högre kategorin förutsätter att alla gäster sitter vid dukat bord.

Mottagningens ersättning per enhet utbetalas till fullt belopp för 1–100 gäster. När antalet gäster ökar sjunker ersättningen per enhet (% av fullt belopp) som följer:

1) 101-200 personer: 80 %

2) 201-300 personer: 60 %

3) 301 eller fler: 40 %.

Priserna per enhet anger högsta belopp. I regel ska serveringen dimensioneras enligt den måltidskategori som priset per enhet räknas på. Om det är ändamålsenligt att ordna en tillställning med mindre servering ska faktureringen ske enligt ett pris som är lägre än priset per enhet.

Priset per enhet är ersättning för anskaffning och tillredning av mat och dryck. I priset ingår också dekorationer och annat material samt allmänna utgifter. Därutöver kan ersättning betalas för utgifter som anges särskilt i reglerna för representationsarbete.

PRISERNA PER ENHET FÖR REPRESENTATION I HEMMET 1.3.2014

Stationeringsort Lunch Brunch, Middag Buffé Mottagning Frukost,
Normal Krävande lättlunch Normal Krävande Stående Sittande kaffeservering
Abu Dhabi 34 45 25 45 57 27 39 16  8
Abuja 43 58 33 58 74 34 51 19 11
Addis Abeba 34 45 25 45 56 27 39 16  8
Alger 31 41 23 41 52 25 36 15  8
Ankara 37 50 27 50 62 29 43 17  9
Astana 36 48 27 48 61 28 42 17  9
Aten 37 50 28 50 63 29 44 17  9
Bangkok 37 50 27 50 62 29 43 17  9
Beirut 37 50 28 50 63 29 43 17  9
Belgrad 33 44 24 44 55 26 38 15  8
Berlin 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Bern 46 63 35 63 80 36 55 20 12
Bogotá 38 52 29 52 65 30 45 17 10
Brasilia 39 52 29 52 66 30 46 18 10
Bratislava 34 45 25 45 56 26 39 16  8
Bryssel 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Budapest 33 44 24 44 55 26 38 15  8
Buenos Aires 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Bukarest 32 43 23 43 54 25 37 15  8
Canberra 44 59 33 59 75 34 52 19 11
Damaskus 31 41 23 41 52 25 36 15  8
Dar es Salaam 36 48 26 48 60 28 42 16  9
Dublin 38 51 28 51 65 30 45 17 10
Genève 46 63 35 63 80 36 55 20 12
Haag 37 50 28 50 63 29 44 17  9
Hanoi 32 42 23 42 53 25 37 15  8
Hongkong 43 58 32 58 74 34 51 19 11
Jakarta 37 50 28 50 63 29 44 17  9
Kabul 33 44 26 44 56 27 41 16  9
Kairo 30 40 22 40 50 24 35 14  8
Kathmandu 31 40 22 40 50 24 35 15  8
Kiev 34 45 25 45 57 27 39 16  8
Kuala Lumpur 35 46 26 46 58 27 41 16  9
Köpenhamn 45 62 35 62 78 35 54 20 11
Lima 38 51 28 51 64 30 44 17  9
Lissabon 36 48 27 48 60 28 42 16  9
Ljubljana 36 48 26 48 60 28 42 16  9
London 38 51 28 51 64 29 44 17  9
Los Angeles 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Lusaka 33 44 24 44 56 26 39 16  8
Luxemburg 38 51 29 51 65 30 45 17 10
Madrid 37 50 28 50 63 29 44 17  9
Maputo 38 51 28 51 64 30 44 17  9
Mexico 32 43 23 43 53 25 37 15  8
Minsk 32 42 23 42 53 25 37 15  8
Moskva 49 67 38 67 85 38 59 21 12
Murmansk 42 57 32 57 73 33 50 19 11
Nairobi 34 45 25 45 56 26 39 16  8
New Delhi 33 44 24 44 55 26 39 16  8
New York 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Nicosia 36 49 27 49 61 29 43 17  9
Oslo 51 70 39 70 89 40 61 22 13
Ottawa 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Paris 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Peking 45 61 34 61 78 35 54 20 11
Petrozavodsk 42 57 32 57 73 33 50 19 11
Prag 34 45 25 45 57 27 39 16  8
Pretoria 31 41 22 41 51 24 36 15  8
Pristina 31 41 23 41 52 25 36 15  8
Rabat 32 42 23 42 53 25 37 15  8
Ramallah 42 56 31 56 71 33 49 19 11
Reykjavik 38 52 29 52 65 30 45 17 10
Riad 32 42 23 42 53 25 37 15  8
Riga 35 46 26 46 58 27 40 16  9
Rom 38 52 29 52 65 30 45 17 10
S:t Petersburg 42 57 32 57 73 33 50 19 11
Santiago de Chile 37 49 27 49 62 29 43 17  9
Shanghai 45 61 34 61 78 35 54 20 11
Singapore 43 59 33 59 74 34 51 19 11
Sofia 35 46 25 46 58 27 40 16  9
Stockholm 43 59 33 59 75 34 52 19 11
Strasbourg 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Söul 45 62 35 62 78 35 54 20 11
Tallinn 36 47 26 47 60 28 41 16  9
Teheran 35 46 26 46 58 27 41 16  9
Tel Aviv 42 56 31 56 71 33 49 19 11
Tokyo 48 67 37 67 85 38 58 21 12
Tunis 30 39 22 39 49 24 34 14  7
Warszawa 34 45 25 45 56 26 39 16  8
Washington 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Wien 39 52 29 52 66 30 45 17 10
Vilnius 33 43 24 43 54 26 38 15  8
Windhoek 30 39 21 39 49 24 34 14  7
Yangon 36 49 27 47 60 29 43 17  9
Zagreb 35 46 25 46 58 27 40 16  9

Bilaga 8

Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp

Klassificering av förhållandena:

1 2 3 4 5
New York Bukarest Abu Dhabi Ankara Kuala Lumpur
Ottawa Canberra S:t Petersburg Belgrad Minsk
Reykjavik Hongkong Buenos Aires Pretoria
Washington Los Angeles Kiev Santiago de Chile
Singapore Moskva Tunis
Sofia Rabat Windhoek
Söul
Tokyo
6 7 8 9 10
Astana Bogotá Alger Jakarta Addis Abeba
Bangkok Hanoi Beirut Kairo Damaskus
Brasilia Mexico Dar es Salaam New Delhi Kathmandu
Lima Murmansk Lusaka Ramallah Teheran
Peking Pristina Maputo Yangon
Petrozavodsk Nairobi
Shanghai Riad
Tel Aviv
11 12 13 14
Abuja Kabul

Ersättningsbelopp:

Klass av förhållanden Euro i månaden
 1  70
 2 140
 3 210
 4 280
 5 350
 6 420
 7 490
 8 560
 9 630
10 700
11 770
12 840
13 910
14 980

Bilaga 9

MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING

Representation i hemmet = representation i hemmet möjlig i liten skala

Beskickning Respresentation VAL 1-2 personer 3 personer 4 personer 5 personer
Abu Dhabi Ingen representation i hemmet AED  9450 11700 13500 14850
Representation i hemmet AED 10800 13500 16200 18000
Abuja Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Addis Abeba Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Alger Ingen representation i hemmet DZD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet DZD
Ankara Ingen representation i hemmet EUR  950 1400 1650 1750
Representation i hemmet EUR 1200 1700 2000 2100
Astana Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Aten Ingen representation i hemmet EUR 1000 1300 1450 1650
Representation i hemmet EUR 1250 1650 1900 2200
Bangkok Ingen representation i hemmet TBH 53600 61800 72100 82400
Representation i hemmet TBH 61800 72100 87550 97850
Beirut   Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Belgrad Ingen representation i hemmet EUR 1250 1550 1850 2150
Representation i hemmet EUR 1500 1850 2250 2550
Berlin Ingen representation i hemmet EUR 1300 1600 1850 2050
Representation i hemmet EUR 2000 2050 2250 2450
Bern Ingen representation i hemmet CHF 1800 2200 2600 3000
Representation i hemmet CHF 2200 2700 3200 3600
Bogotá Ingen representation i hemmet COP Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet COP
Brasilia Ingen representation i hemmet BRL 3900 4700 5350 6350
Representation i hemmet BRL 4850 5850 6800 7800
Bratislava Ingen representation i hemmet EUR 1250 1650 1950 2250
Representation i hemmet EUR 1550 2050 2350 2700
Bryssel Ingen representation i hemmet EUR 1350 1600 1750 2000
Representation i hemmet EUR 1500 1750 1900 2150
Budapest Ingen representation i hemmet EUR 1100 1500 1700 1900
Representation i hemmet EUR 1350 1800 2100 2300
Buenos Aires Ingen representation i hemmet USD 2200 2550 2800 3000
Representation i hemmet USD 2650 3150 3350 3400
Bukarest Ingen representation i hemmet EUR 1400 1700 1850 2050
Representation i hemmet EUR 1750 2250 2400 2600
Canberra Ingen representation i hemmet AUD 2700 3400 3900 4400
Representation i hemmet AUD 3400 4600 5350 6150
Damaskus Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Dar es Salaam Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Dublin Ingen representation i hemmet EUR 1550 2050 2450 2900
Representation i hemmet EUR 2050 2550 3000 3400
Genève Ingen representation i hemmet CHF 3350 4300 4850 5350
Representation i hemmet CHF 4300 5150 5800 6450
Haag Ingen representation i hemmet EUR 1800 2100 2300 2800
Representation i hemmet EUR 2100 2400 2600 3400
Hanoi Ingen representation i hemmet USD 2300 2600 2950 3250
Representation i hemmet USD 2850 3150 3450 3750
Hongkong Ingen representation i hemmet HKD 44000 52800 61600 70400
Representation i hemmet HKD Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Jakarta Ingen representation i hemmet USD 2200 2500 2850 3150
Representation i hemmet USD 2600 2950 3250 3450
Kabul Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Kairo Ingen representation i hemmet EUR 1500 1800 2100 2400
Representation i hemmet EUR 1800 2200 2600 3000
Kathmandu Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
 Representation i hemmet EUR
Kiev Ingen representation i hemmet EUR 2000 2400 2700 3000
Representation i hemmet EUR 2400 2900 3200 3600
Kuala Lumpur Ingen representation i hemmet MYR 5500 7000 8000 9000
Representation i hemmet MYR 6500 8500 9500 10500
Köpenhamn Ingen representation i hemmet DKK Hyrestak fastställs inte.
 Representation i hemmet DKK
Lima Ingen representation i hemmet USD 1200 1400 1650 1850
Representation i hemmet USD 1500 1750 1950 2150
Lissabon Ingen representation i hemmet EUR 1500 1650 1850 2050
Representation i hemmet EUR 1750 2050 2250 2550
Ljubljana Ingen representation i hemmet EUR 1050 1250 1500 1700
Representation i hemmet EUR 1400 1600 1900 2100
London Ingen representation i hemmet GPB 2950 3400 4050 4400
Representation i hemmet GPB 3700 4100 4850 5200
Los Angeles Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Lusaka Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Luxemburg Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Representation i hemmet EUR 1500 1800 2000 2300
Madrid Ingen representation i hemmet EUR 1550 1800 2200 2450
Representation i hemmet EUR 1900 2200 2650 2950
Maputo Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Mexico Ingen representation i hemmet USD 1900 2200 2400 2700
Representation i hemmet USD 2300 2600 2900 3200
Minsk Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Moskva Ingen representation i hemmet EUR 3000 3450 3750 4100
Representation i hemmet EUR 4000 4300 4550 4850
Murmansk Ingen representation i hemmet RUB Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet RUB
Nairobi Ingen representation i hemmet KES 132000 165000 187000 209000
Representation i hemmet KES 165000 198000 220000 242000
New Delhi Ingen representation i hemmet INR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet INR
New York Ingen representation i hemmet USD 5150 6850 8250 9350
Representation i hemmet USD 5150 6850 8250 9350
Nicosia Ingen representation i hemmet EUR 950 1150 1400 1700
Representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Oslo Ingen representation i hemmet NOK 16500 18700 22000 24200
Representation i hemmet NOK 19800 22000 26400 28600
Ottawa Ingen representation i hemmet CAD 2500 2800 3000 3300
Representation i hemmet CAD 2900 3400 3800 4100
Paris Ingen representation i hemmet EUR 2600 3100 3650 4150
Representation i hemmet EUR 3400 4050 4550 5150
Peking Ingen representation i hemmet CNY 16500 22000 25300 29700
Representation i hemmet CNY 19800 26400 30800 35200
Petrozavodsk Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Prag Ingen representation i hemmet EUR 1200 1400 1600 1800
Representation i hemmet EUR 1500 1700 1900 2200
Pretoria Ingen representation i hemmet ZAR 10500 13650 15750 17850
Representation i hemmet ZAR 13650 15750 17850 19950
Pristina Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Rabat Ingen representation i hemmet MAD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet MAD
Ramallah Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Reykjavik Ingen representation i hemmet ISK Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet ISK
Riad Ingen representation i hemmet SAR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet SAR
Riga Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Rom Ingen representation i hemmet EUR 2250 2550 2800 3000
Representation i hemmet EUR 2900 3200 3500 3700
S:t Petersburg Ingen representation i hemmet EUR 2100 2350 2550 2650
Representation i hemmet EUR 2550 2750 2950 3150
Santiago de Chile Ingen representation i hemmet CLP 720000 900000 1080000 1320000
Chile  Representation i hemmet CLP 960000 1200000 1320000 1680000
Shanghai Ingen representation i hemmet CNY 22000 27500 33000 38500
Representation i hemmet CNY 27500 33000 39600 46200
Singapore Ingen representation i hemmet SGD 6050 6600 7150 8250
Representation i hemmet SGD Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Sofia Ingen representation i hemmet EUR 1400 1600 1900 2100
Representation i hemmet EUR 1700 1900 2250 2550
Stockholm Ingen representation i hemmet SEK 16800 22050 24150 26250
Representation i hemmet SEK 21000 25200 28350 31500
Strasbourg Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Söul Ingen representation i hemmet KRW 3570000 4896000 5916000 6630000
Representation i hemmet KRW 4284000 5916000 7140000 7956000
Tallinn Ingen representation i hemmet EUR 1000 1350 1550 1800
Representation i hemmet EUR 1250 1650 1900 2100
Teheran Ingen representation i hemmet USD 2200 2700 3100 3500
Representation i hemmet USD 2600 3200 3700 4200
Tel Aviv Ingen representation i hemmet USD 3000 3550 4200 4650
Representation i hemmet USD 3750 4400 5300 6050
Tokyo Ingen representation i hemmet JPY 450000 540000 612000 675000
Representation i hemmet JPY 540000 675000 765000 855000
Tunis Ingen representation i hemmet TND Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet TND
Warszawa Ingen representation i hemmet PLN 5500 6500 7500  8500
Representation i hemmet PLN 7000 8500 9500 10500
Washington Ingen representation i hemmet USD 2750 3400 3700 4000
Representation i hemmet USD 3600 4100 4550 4850
Wien Ingen representation i hemmet EUR 1800 2000 2250 2450
Representation i hemmet EUR 2250 2450 2650 2850
Vilnius Ingen representation i hemmet LTL 3700 4200 4750 5250
Representation i hemmet LTL 4450 5050 5700 6850
Windhoek Ingen representation i hemmet NAD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet NAD
Yangon Ingen representation i hemmet MMK Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet MMK
Zagreb Ingen representation i hemmet EUR 1100 1500 1750 1950
Representation i hemmet EUR 1500 1850 2150 2450

Om antalet personer överstiger fem, ökar maximibeloppet som fastställts för fem personer med 10 procent för varje ytterligare person.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.