142/2014

Utfärdat i Helsingfors den 20 februari 2014

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktion och saluföring av plantmaterial för köksväxter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik  JSM:s föreskrifts samling nr    utfärdad  träder  i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktion och saluföring av plantmaterial för köksväxter 7/14  19.2.2014 6.3.2014

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Regeringsgatan 3 A, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Kommissionens genomförand edirektiv 2013/45/EU (32013L0045); EUT Nr L 213, 8.8.2013, s. 20

  Helsingfors den 20 februari 2014

Avdelningschef
Heimo Hanhilahti

Lagstiftningsråd
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.