111/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2014

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 7 § i statsrådets förordning om den information som ska lämnas till en konsument om ett kreditavtal

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om den information som ska lämnas till en konsument om ett kreditavtal (789/2010) 5 § 1 mom. 19 punkten och 7 § 4 mom. 4 punkten som följer:

5 §
Information som ska finnas i ett konsumentkreditavtal

Följande information ska lämnas i ett konsumentkreditavtal:


19) upplysning om återgång av anknytande kreditavtal enligt 6 kap. 21 § och 10 kap. 11 § i konsumentskyddslagen i det fall att konsumenten frånträder ett avtal som ingåtts vid hemförsäljning eller distansförsäljning eller ett huvudavtal om tidsdelat boende eller om en långfristig semesterprodukt,


7 §
Information som ska lämnas i ett avbetalningsavtal

Följande uppgifter ska lämnas om avslutning av avtalet:


4) upplysning om återgång av anknytande kreditavtal enligt 6 kap. 21 § och 10 kap. 11 § i konsumentskyddslagen i det fall att konsumenten frånträder ett avtal som ingåtts vid hemförsäljning eller distansförsäljning eller ett huvudavtal om tidsdelat boende eller om en långfristig semesterprodukt,Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2014.

  Helsingfors den 6 mars 2014

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Sofia Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.