71/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 januari 2014

Inrikesministeriets förordning om ersättning av statsmedel till utomstående som deltar i en konfrontation

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 4 § 2 mom. i förundersökningslagen (805/2011):

1 §
Tillämpningsområde

Till utomstående som deltar i en konfrontation betalas enligt de grunder som föreskrivs i denna förordning av statsmedel ersättning för kostnader för resor och uppehälle samt för ekonomiskt förlust.

2 §
Ersättningens belopp

Om ersättningens belopp gäller vad som föreskrivs i 2—8 § förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statsmedel (619/2013). Av särskilda skäl är det möjligt att avvika från detta belopp.

3 §
Beslut om ersättning

Undersökningsledaren fattar beslut om ersättning.

I beslut som avses ovan i 1 mom. får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

4 §
Betalning av ersättning

Ersättning betalas som bankgiro eller betalningsanvisning. Av särskilda skäl kan betalning ske kontant till den som deltar i en konfrontation.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2014.

Helsingfors den 30 januari 2014

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Regeringsråd
Katriina Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.