66/2014

Utfärdad i Helsingfors den 29 januari 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar om jordbruksstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs:

1) jord- och skogsbruksministeriets förordning om de horisontala villkoren för utsädesstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (372/2000);

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsbidrag (645/2000);

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk (646/2000);

4) jord- och skogsbruksministeriets förordning om precisering av tillämpningsområdet för stödsystemet för energigrödor (70/2004);

5) jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven (834/2005);

6) jord- och skogsbruksministeriets förordning om beviljande och fastställande av gårdsstödsrättigheter (954/2006).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2014.

  Helsingfors den 29 januari 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.