58/2014

Utfärdad i Helsingfors den 24 januari 2014

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer (843/2012) det inledande stycket i 2 § 1 mom. och

fogas till 2 § 1 mom. en ny 8 a-punkt som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för vilka fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet tas ut är:


8 a) intyg over fastställande av försäkringsmatematikers behörighet 500 euro,Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2014.

  Helsingfors den 24 januari 2014

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.