23/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten och

fogas till 1 kap. 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 594/2013, en ny 8 punkt som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Konkurrens- och tillsynsärenden

Marknadsdomstolen handlägger som konkurrens- och tillsynsärenden de ärenden som hör till dess behörighet enligt


7) lagen om Finansinspektionen (878/2008),

8) lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (22/2014).Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 89/2013
EkUB 26/2013
RsV 133/2013

  Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.