18/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

Lag om ändring av 37 § i språklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i språklagen (423/2003) rubriken för 37 § och 37 § 1 mom. som följer:

37 §
Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen

Statsrådet ska varje valperiod lämna riksdagen en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen och om hur de språkliga rättigheterna förverkligats samt vid behov även om andra språkförhållanden.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2014.

RP 62/2013
GrUB 5/2013
RSv 211/2013

  Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Statsminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.