15/2014

Utfärdad i Helsingfors den 16 januari 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur inom systemet med nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen år 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 7 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen enligt följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014 (13/2014), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2014 (14/2014), nedan förordningen om nordligt stöd.

2 §
Tidpunkterna för fastställande av husdjursstöd

De räkningsdagar och andra tidpunkter för fastställande av stöd som avses i 17 § i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 16 § i förordningen om nordligt stöd anges i bilaga 1 till denna förordning.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 januari 2014.

  Helsingfors den 16 januari 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Bilaga 1

TIDPUNKTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV PRODUKTIONSKOPPLAT HUSDJURSSTÖD

Djur Räkningsdagar 2014
Hongetter 1.5.
Djur Period för fastställande av stöd
Dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar, stutar och kvigor Det ur nötdjursregistret erhållna genomsnittliga under perioden 1.7.2013—30.6.2014 nämnda dagar inräknade
Tackor Antalet tackor som uppfyller djurhållningsperiodför tackor
Hästar Antalet hästar som uppfyller djurhållningsperiodför hästar
Slaktade kvigor, tjurar och stutar Antalet slaktade djur 2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.