1309/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 5 mom. i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013):

1 §
Regionindelning

Regionerna A, B och C enligt 3 § i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) är följande:

1) region A består av områdena för landskapen Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Nyland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen,

2) region B består av områdena för landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax, Satakunta, Södra Savolax, Södra Österbotten och Österbotten, och

3) region C består av områdena för landskapen Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På delar av stammar, avverkat virke av tall eller gran, skadade träd eller brutna stubbar efter avverkningar som utförts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 30 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Forstråd
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.