1266/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av 11 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), sådan paragrafen lyder i lag 952/2011, en ny 1 a-punkt som följer:

11 §
Hänvisningsbestämmelse om studerandes rättigheter och skyldigheter

På utbildning enligt denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser om studerandes rättigheter och skyldigheter i lagen om yrkesutbildning:


1 a) bestämmelserna i 26 a § om att ge beslut om antagning,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 166/2013
KuUB 15/2013
RSv 220/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.