1256/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 16 § 11 punkten, sådan den lyder i lag 1238/2013 och

fogas till 16 §, sådan den lyder i lagarna 859/1981, 1164/1990, 717/2004, 1134/2005, 1077/2008 och 987/2012 och 1238/2013 , en ny 12 punkt som följer:

16 §

Såsom utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande anses inte:


11) representationsutgifter;

12) skatt som ska betalas med stöd av lagen om kraftverksskatt (1255/2013).


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 140/2013
FiUB 31/2013
EkUU 29/2013
MiUU 27/2013
RSv 195/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.