1253/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12, 12 c och 12 d §, sådana de lyder i lag 989/2012, som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 69,72 procent, kommunernas utdelning 28,06 procent och församlingarnas utdelning 2,22 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,67 procent och församlingarnas andel 7,33 procent.

12 c §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 2014

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten för skatteåret 2014 så att statens utdelning är 61,63 procent, kommunernas utdelning 35,56 procent och församlingarnas utdelning 2,81 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,68 procent och församlingarnas andel 7,32 procent.

12 d §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 2015

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten för skatteåret 2015 så att statens utdelning är 63,10 procent, kommunernas utdelning 34,19 procent och församlingarnas utdelning 2,71 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,66 procent och församlingarnas andel 7,34 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagens 12 c § tillämpas på redovisningen av samfundskatten och på rättelser av redovisningar för skatteåret 2014 och 12 d § för skatteåret 2015.

RP 194/2013
FiUB 33/2013
RSv 222/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.