1216/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002) en ny 6 a § som följer:

6 a §
Rätt att besöka förvarsenheter

Nationella och internationella organisationer har rätt att besöka förvarsenheter med samtycke från den berörda enheten. Besöken ska ordnas med iakttagande av lag och förvarsenheternas ordningsregler.

För att kunna övervaka verkställigheten av avlägsnanden ur landet i överensstämmelse med utlänningslagen har minoritetsombudsmannen och en av denne förordnad tjänsteman vid minoritetsombudsmannens byrå rätt att besöka förvarsenheter och att enskilt få samtala med utlänningar som är tagna i förvar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 134/2013
FvUB 19/2013
RSv 202/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.